Competition Standings For Tasks 1 to 8
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
Rank # Competitor Country/Team JDG JDG FON LRN PDG JDG JDG FON Score

1 1 FUJITA, Yudai Tochigi 733 781 936 964 979 983 764 875 7 015
2 2 SATO, Masafumi Ibaraki 846 535 1 000 629 996 963 884 100 5 953
3 10 HIRANO, Yoshiro Saga 623 533 670 802 688 649 1 000 980 5 945
4 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 200 646 963 533 975 762 796 1 000 5 875
5 7 MIYATA, Hiroki Aichi 550 890 881 649 578 712 367 928 5 555
6 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 433 942 606 575 698 1 000 983 300 5 537
7 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 1 000 576 945 433 950 533 696 367 5 500
8 3 UEDA, Satoshi Saga 267 300 954 400 1 000 916 999 400 5 236
9 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 564 833 634 636 587 500 467 913 5 134
10 28 DONNER, Nick USA 821 400 771 648 963 805 333 100 4 841

11 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 965 825 17 50 280 915 997 698 4 747
12 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 678 737 991 100 267 200 776 333 4 082
13 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 367 467 367 467 500 333 747 467 3 715
14 27 KAJIYAMA, Monya Saga 547 946 500 -13 367 433 167 754 3 701
15 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 400 583 400 569 333 849 267 233 3 634
16 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 300 433 808 -67 482 844 533 267 3 600
17 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 567 167 333 535 547 133 300 926 3 508
18 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 533 500 100 642 - 133 703 67 982 3 394
19 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 333 367 433 67 300 778 133 953 3 364
20 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 826 100 300 333 433 100 585 558 3 235

21 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 467 200 267 367 110 467 541 638 3 057
22 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 67 768 233 609 100 983 50 200 3 010
23 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 167 33 881 -17 314 300 792 500 2 970
24 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 133 1 000 67 233 467 67 433 569 2 969
25 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 500 67 200 1 000 133 167 200 607 2 874
26 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 619 719 133 - 733 533 367 996 167 2 801
27 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 33 333 625 500 447 400 100 100 2 538
28 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 100 233 467 538 167 233 360 433 2 531
29 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 233 133 33 167 233 267 233 533 1 832
30 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 674 267 533 300 0 0 0 0 1 774

Version Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum C139 8B83 56A6 9D6E 0B18 59E4 6074 58E8 5F28

Share