Results For Task #8 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, April 7 2019 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 11. 11. 1 000 0 0 1 000 12
2 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 19. 19. 982 0 0 982 9
3 10 HIRANO, Yoshiro Saga 20. 20. 980 0 0 980 8
4 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 32. 32. 953 0 0 953 7
5 7 MIYATA, Hiroki Aichi 43. 43. 928 0 0 928 6
6 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 44. 44. 926 0 0 926 5
7 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 50. 50. 913 0 0 913 4
8 1 FUJITA, Yudai Tochigi 67. 67. 875 0 0 875 3
9 27 KAJIYAMA, Monya Saga 121. 121. 754 0 0 754 2
10 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 146. 146. 698 0 0 698 2

11 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 173. 173. 638 0 0 638 2
12 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 187. 187. 607 0 0 607 2
13 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 204. 204. 569 0 0 569 2
14 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 209. 209. 558 0 0 558 2
15 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 220. 220. 533 0 0 533 2
16 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 237. 237. 500 0 0 500 2
17 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 306. 306. 467 0 0 467 2
18 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 317. 317. 433 0 0 433 2
19 3 UEDA, Satoshi Saga 319. 319. 400 0 0 400 2
20 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 518. 518. 367 0 0 367 2

21 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 650. 650. 333 0 0 333 2
22 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 1 645. 1 645. 300 0 0 300 2
23 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 1 718. 1 718. 267 0 0 267 2
24 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 1 966. 1 966. 233 0 0 233 2
25 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 2 058. 2 058. 200 0 0 200 2
26 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 2 317. 2 317. 167 0 0 167 2
27 2 SATO, Masafumi Ibaraki No Result No Result 100 0 0 100 1 12.17.3 Out of SCP
27 18 YAMAGISHI, Takumi Mie No Result No Result 100 0 0 100 1 13.3.6 Distance Infringements (42%)
27 28 DONNER, Nick USA No Result No Result 100 0 0 100 1 13.3.6 Distance Infringements (452%)
30 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight No Flight 0 0 0 0

Checksums 21D8 0 21D8 58E8 0 0 58E8 Official 2 Published: 2019/04/07 12:00

P = 30, M = 15, RM = 220.00, W = 11.00, A = 26, SM = 533

Share