Results For Task #8 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, April 7 2019 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 11. 11. 1 000 0 0 1 000 12
2 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 19. 19. 981 0 0 981 9
3 10 HIRANO, Yoshiro Saga 20. 20. 979 0 0 979 8
4 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 32. 32. 950 0 0 950 7
5 7 MIYATA, Hiroki Aichi 43. 43. 925 0 0 925 6
6 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 44. 44. 922 0 0 922 5
7 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 50. 50. 908 0 0 908 4
8 1 FUJITA, Yudai Tochigi 67. 67. 868 0 0 868 3
9 2 SATO, Masafumi Ibaraki 74. 74. 851 0 0 851 2
10 27 KAJIYAMA, Monya Saga 121. 121. 741 0 0 741 2

11 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 146. 146. 682 0 0 682 2
12 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 173. 173. 618 0 0 618 2
13 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 187. 187. 585 0 0 585 2
14 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 204. 204. 545 0 0 545 2
15 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 209. 209. 533 0 0 533 2
16 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 220. 220. 500 0 0 500 2
17 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 237. 237. 467 0 0 467 2
18 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 306. 306. 433 0 0 433 2
19 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 317. 317. 400 0 0 400 2
20 3 UEDA, Satoshi Saga 319. 319. 367 0 0 367 2

21 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 518. 518. 333 0 0 333 2
22 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 650. 650. 300 0 0 300 2
23 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 1 645. 1 645. 267 0 0 267 2
24 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 1 718. 1 718. 233 0 0 233 2
25 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 1 966. 1 966. 200 0 0 200 2
26 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 2 058. 2 058. 167 0 0 167 2
27 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 2 317. 2 317. 133 0 0 133 2
28 18 YAMAGISHI, Takumi Mie No Result No Result 84 0 0 84 1 13.3.6 Distance Infringements (42%)
28 28 DONNER, Nick USA No Result No Result 84 0 0 84 1 13.3.6 Distance Infringements (452%)
30 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight No Flight 0 0 0 0

Checksums 5BA8 0 5BA8 38FB 0 0 38FB Official 1 Published: 2019/04/07 11:45

P = 30, M = 15, RM = 209.00, W = 11.00, A = 27, SM = 533

Share