Results For Task #7 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, April 7 2019 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 10 HIRANO, Yoshiro Saga 5.94 5.94 1 000 0 0 1 000 12
2 3 UEDA, Satoshi Saga 11.90 11.90 999 0 0 999 9
3 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 17.74 17.74 997 0 0 997 8
4 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 21.98 21.98 996 0 0 996 7
5 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 78.54 78.54 983 0 0 983 6
6 2 SATO, Masafumi Ibaraki 500.   500.   884 0 0 884 5
7 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 874.   874.   796 0 0 796 4
8 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 894.   894.   792 0 0 792 3
9 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 960.   960.   776 0 0 776 2
10 1 FUJITA, Yudai Tochigi 1 011.   1 011.   764 0 0 764 2

11 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 1 083.   1 083.   747 0 0 747 2
12 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 1 302.   1 302.   696 0 0 696 2
13 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 154.   154.   965 0 380 585 2 7.5 Flight in Blue PZ(4000ft)
14 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 1 962.   1 962.   541 0 0 541 2
15 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 1 997.   1 997.   533 0 0 533 2
16 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 2 219.   2 219.   467 0 0 467 2
17 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 2 665.   2 665.   433 0 0 433 2
18 7 MIYATA, Hiroki Aichi 3 094.   3 094.   367 0 0 367 2
19 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 2 067.   2 067.   500 0 140 360 2 7.5 Flight in BluePZ (4500ft)
20 28 DONNER, Nick USA 3 173.   3 173.   333 0 0 333 2

21 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 3 473.   3 473.   300 0 0 300 2
22 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 3 522.   3 522.   267 0 0 267 2
23 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 4 097.   4 097.   233 0 0 233 2
24 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 4 480.   4 480.   200 0 0 200 2
25 27 KAJIYAMA, Monya Saga 4 863.   4 863.   167 0 0 167 2
26 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 4 904.   4 904.   133 0 0 133 2
27 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 5 169.   5 169.   100 0 0 100 2
28 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 5 180.   5 180.   67 0 0 67 2
29 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 2 784.   2 784.   400 0 350 50 2 7.5 Flight in BluePZ (4500ft,4000ft)
30 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight No Flight 0 0 0 0

Checksums 963A 0 963A 9C06 0 3B92 6074 Final

P = 30, M = 15, RM = 1997.00, W = 5.94, A = 29, SM = 533

Share