Results For Task #6 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, April 7 2019 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 5.85 5.85 1 000 0 0 1 000 12
2 1 FUJITA, Yudai Tochigi 8.31 8.31 983 0 0 983 9
2 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 8.35 8.35 983 0 0 983 9
4 2 SATO, Masafumi Ibaraki 11.43 11.43 963 0 0 963 7
5 3 UEDA, Satoshi Saga 18.31 18.31 916 0 0 916 6
6 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 18.51 18.51 915 0 0 915 5
7 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 28.33 28.33 849 0 0 849 4
8 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 29.06 29.06 844 0 0 844 3
9 28 DONNER, Nick USA 34.92 34.92 805 0 0 805 2
10 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 38.95 38.95 778 0 0 778 2

11 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 41.21 41.21 762 0 0 762 2
12 7 MIYATA, Hiroki Aichi 48.69 48.69 712 0 0 712 2
13 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 50.06 50.06 703 0 0 703 2
14 10 HIRANO, Yoshiro Saga 58.12 58.12 649 0 0 649 2
15 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 75.37 75.37 533 0 0 533 2
16 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 139.   139.   500 0 0 500 2
17 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 172.   172.   467 0 0 467 2
18 27 KAJIYAMA, Monya Saga 177.   177.   433 0 0 433 2
19 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 184.   184.   400 0 0 400 2
20 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 310.   310.   367 0 0 367 2

21 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 359.   359.   333 0 0 333 2
22 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 418.   418.   300 0 0 300 2
23 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 436.   436.   267 0 0 267 2
24 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 573.   573.   233 0 0 233 2
25 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 767.   767.   200 0 0 200 2
26 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 1 115.   1 115.   167 0 0 167 2
27 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 1 729.   1 729.   133 0 0 133 2
28 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 1 825.   1 825.   100 0 0 100 2
29 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 6 893.   6 893.   67 0 0 67 2
30 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight No Flight 0 0 0 0

Checksums B608 0 B608 59E4 0 0 59E4 Official 1 Published: 2019/04/07 11:45

P = 30, M = 15, RM = 75.37, W = 5.85, A = 29, SM = 533

Share