Results For Task #5 - Pilot Declared Goal, CIA AX Rule 15.1, April 7 2019 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 3 UEDA, Satoshi Saga 17. 17. 1 000 0 0 1 000 12
2 2 SATO, Masafumi Ibaraki 18. 18. 996 0 0 996 9
3 1 FUJITA, Yudai Tochigi 22. 22. 979 0 0 979 8
4 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 23. 23. 975 0 0 975 7
5 28 DONNER, Nick USA 26. 26. 963 0 0 963 6
6 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 29. 29. 950 0 0 950 5
7 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 90. 90. 698 0 0 698 4
8 10 HIRANO, Yoshiro Saga 61. 61. 818 0 130 688 3 7.5 Flight in PZ22
9 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 117. 117. 587 0 0 587 2
10 7 MIYATA, Hiroki Aichi 119. 119. 578 0 0 578 2

11 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 100. 100. 657 0 110 547 2 7.5 Flight in PZ22
12 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 130. 130. 533 0 0 533 2
13 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 133. 133. 500 0 0 500 2
14 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 65. 65. 802 0 320 482 2 7.5 Flight in PZ22
15 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 164. 164. 467 0 0 467 2
16 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 100. 100. 657 0 210 447 2 7.5 Flight in PZ22
17 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 197. 197. 433 0 0 433 2
18 27 KAJIYAMA, Monya Saga 321. 321. 367 0 0 367 2
19 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 365. 365. 333 0 0 333 2
20 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 108. 108. 624 0 310 314 2 7.5 Flight in PZ22

21 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 383. 383. 300 0 0 300 2
22 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 295. 295. 400 0 120 280 2 7.5 Flight in PZ22
23 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 386. 386. 267 0 0 267 2
24 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 424. 424. 233 0 0 233 2
25 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 428. 428. 167 0 0 167 2
26 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 431. 431. 133 0 0 133 2
27 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 427. 427. 200 0 90 110 2 7.5 Flight in PZ22
28 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 513. 513. 100 0 0 100 2
29 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki No Flight No Flight 0 0 0 0
30 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 2 079. 2 079. 67 0 200 - 133 2 7.5 Flight in PZ22

Checksums ABC0 0 ABC0 5CF8 0 51E0 0B18 Final

P = 30, M = 15, RM = 130.00, W = 17.00, A = 29, SM = 533

Share