Results For Task #4 - Land Run, CIA AX Rule 15.12, April 5 2019 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 24.12 24.12 1 000 0 0 1 000 12
2 1 FUJITA, Yudai Tochigi 23.10 23.10 964 0 0 964 9
3 10 HIRANO, Yoshiro Saga 18.48 18.48 802 0 0 802 8
4 7 MIYATA, Hiroki Aichi 14.16 14.16 649 0 0 649 7
5 28 DONNER, Nick USA 14.11 14.11 648 0 0 648 6
6 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 13.96 13.96 642 0 0 642 5
7 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 13.77 13.77 636 0 0 636 4
8 2 SATO, Masafumi Ibaraki 13.59 13.59 629 0 0 629 3
9 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 13.01 13.01 609 0 0 609 2
10 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 12.04 12.04 575 0 0 575 2

11 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 11.88 11.88 569 0 0 569 2
12 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 11.00 11.00 538 0 0 538 2
13 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 10.91 10.91 535 0 0 535 2
14 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 10.85 10.85 533 0 0 533 2
15 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 10.11 10.11 500 0 0 500 2
16 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 9.84 9.84 467 0 0 467 2
17 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 9.83 9.83 433 0 0 433 2
18 3 UEDA, Satoshi Saga 9.71 9.71 400 0 0 400 2
19 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 8.95 8.95 367 0 0 367 2
20 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 8.58 8.58 333 0 0 333 2

21 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 7.37 7.37 300 0 0 300
22 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 6.33 6.33 233 0 0 233 2
23 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 4.38 4.38 167 0 0 167 2
24 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 3.90 3.90 100 0 0 100 2
25 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 2.83 2.83 67 0 0 67 2
26 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 6.18 6.18 200 0 150 50 2 7.5 Flight in BluePZ (2000ft)
27 27 KAJIYAMA, Monya Saga 20.06 20.06 857 0 870 -13 2 7.5 Flight in BluePZ (4000ft,2000ft)
28 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 4.31 4.31 133 0 150 -17 2 7.5 Flight in BluePZ (2000ft)
29 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 2.38 2.38 33 0 100 -67 2 7.5 Flight in BluePZ (2000ft)
30 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 7.27 7.27 267 0 1 000 - 733 2 7.5 Flight in BluePZ (2000ft)

Checksums D6C9 0 D6C9 6852 0 CAE4 9D6E Official 2 Published: 2019/04/05 17:30

P = 30, M = 15, RM = 10.85, W = 24.12, A = 30, SM = 533

Share