Results For Task #3 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, April 5 2019 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 2 SATO, Masafumi Ibaraki 11. 11. 1 000 0 0 1 000 12
1 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 11. 11. 1 000 0 0 1 000 12
3 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 12. 12. 991 0 0 991 8
4 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 15. 15. 963 0 0 963 7
5 3 UEDA, Satoshi Saga 16. 16. 954 0 0 954 6
6 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 17. 17. 945 0 0 945 5
7 1 FUJITA, Yudai Tochigi 18. 18. 936 0 0 936 4
8 7 MIYATA, Hiroki Aichi 24. 24. 881 0 0 881 3
8 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 24. 24. 881 0 0 881 3
10 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 32. 32. 808 0 0 808 2

11 28 DONNER, Nick USA 36. 36. 771 0 0 771 2
12 10 HIRANO, Yoshiro Saga 47. 47. 670 0 0 670 2
13 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 51. 51. 634 0 0 634 2
14 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 54. 54. 606 0 0 606 2
15 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 62. 62. 533 0 0 533
16 27 KAJIYAMA, Monya Saga 68. 68. 500 0 0 500 2
17 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 93. 93. 467 0 0 467 2
18 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 96. 96. 433 0 0 433 2
19 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 98. 98. 400 0 0 400 2
20 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 100. 100. 367 0 0 367 2

21 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 101. 101. 333 0 0 333 2
22 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 102. 102. 300 0 0 300 2
23 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 110. 110. 267 0 0 267 2
24 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 142. 142. 233 0 0 233 2
25 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 149. 149. 200 0 0 200 2
26 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 436. 436. 133 0 0 133 2
27 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 507. 507. 100 0 0 100 2
28 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 241. 241. 167 100 0 67 2 7.8 inappropriate declarations
28 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 842. 842. 67 0 0 67 2
30 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 861. 861. 33 0 0 33 2

Checksums 9B64 0 9B64 7BF4 640 0 75B4 Official 1 Published: 2019/04/05 14:00

P = 30, M = 15, RM = 62.00, W = 11.00, A = 30, SM = 533

Share