Results For Task #2 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, April 5 2019 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 0.90 0.90 1 000 0 0 1 000 12
2 27 KAJIYAMA, Monya Saga 2.28 2.28 946 0 0 946 9
3 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 2.37 2.37 942 0 0 942 8
4 7 MIYATA, Hiroki Aichi 3.70 3.70 890 0 0 890 7
5 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 5.15 5.15 833 0 0 833 6
6 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 5.36 5.36 825 0 0 825 5
7 1 FUJITA, Yudai Tochigi 6.47 6.47 781 0 0 781 4
8 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 6.80 6.80 768 0 0 768 3
9 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 7.58 7.58 737 0 0 737 2
10 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 8.06 8.06 719 0 0 719 2

11 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 9.91 9.91 646 0 0 646 2
12 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 11.52 11.52 583 0 0 583 2
13 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 11.69 11.69 576 0 0 576 2
14 2 SATO, Masafumi Ibaraki 12.72 12.72 535 0 0 535 2
15 10 HIRANO, Yoshiro Saga 12.78 12.78 533 0 0 533 2
16 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 13.38 13.38 500 0 0 500 2
17 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 15.07 15.07 467 0 0 467 2
18 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 15.93 15.93 433 0 0 433 2
19 28 DONNER, Nick USA 16.80 16.80 400 0 0 400 2
20 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 18.60 18.60 367 0 0 367 2

21 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 19.32 19.32 333 0 0 333 2
22 3 UEDA, Satoshi Saga 23.91 23.91 300 0 0 300 2
23 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 24.13 24.13 267 0 0 267
24 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 31.47 31.47 233 0 0 233 2
25 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 38.85 38.85 200 0 0 200 2
26 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 40.80 40.80 167 0 0 167 2
27 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 61.80 61.80 133 0 0 133 2
28 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 116.   116.   100 0 0 100 2
29 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 129.   129.   67 0 0 67 2
30 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 225.   225.   33 0 0 33 2

Checksums BD94 0 BD94 8B83 0 0 8B83 Official 2 Published: 2019/04/05 14:00

P = 30, M = 15, RM = 12.78, W = 0.90, A = 30, SM = 533

Share