Results For Task #1 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, April 5 2019 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP1 Note

1 29 TOMIZAWA, Sansei Saga 0.80 0.80 1 000 0 0 1 000 12
2 24 FUJITA, Masahiko Tochigi 1.74 1.74 965 0 0 965 9
3 2 SATO, Masafumi Ibaraki 4.90 4.90 846 0 0 846 8
4 23 YOSHIDA, Yuichi Saga 5.42 5.42 826 0 0 826 7
5 28 DONNER, Nick USA 5.56 5.56 821 0 0 821 6
6 1 FUJITA, Yudai Tochigi 7.91 7.91 733 0 0 733 5
7 13 MIZUKAMI, Takao Tochigi 9.37 9.37 678 0 0 678 4
8 30 YAMANAKA, Noboru Ibaraki 9.48 9.48 674 0 0 674
9 10 HIRANO, Yoshiro Saga 10.83 10.83 623 0 0 623 3
10 22 MATSUDA, Jitsutaro Tokushima 10.93 10.93 619 0 0 619 2

11 21 TAKEZAWA, Hirosuke Tokyo 12.31 12.31 567 0 0 567 2
12 9 TAKASHIMA, Takumi Ibaraki 12.39 12.39 564 0 0 564 2
13 7 MIYATA, Hiroki Aichi 12.76 12.76 550 0 0 550 2
14 27 KAJIYAMA, Monya Saga 12.85 12.85 547 0 0 547 2
15 17 SEKIJIMA, Daichi Aichi 13.22 13.22 533 0 0 533 2
16 25 TAKAHARA, Keisuke Gifu 13.38 13.38 500 0 0 500 2
17 8 TAGUCHI, Zenya Saitama 14.10 14.10 467 0 0 467 2
18 26 IMAMURA, Shinnosuke Tochigi 14.58 14.58 433 0 0 433 2
19 20 FUKUHARA, Hideo Kanagawa 14.70 14.70 400 0 0 400 2
20 12 KAWAGUCHI, Masayoshi Saitama 15.01 15.01 367 0 0 367 2

21 4 AKAMA, Susumu Kanagawa 15.97 15.97 333 0 0 333 2
22 6 KATAHIRA, Shiro Aichi 16.54 16.54 300 0 0 300 2
23 3 UEDA, Satoshi Saga 20.10 20.10 267 0 0 267 2
24 14 NAKASHIMA, Tetsuya Saga 24.10 24.10 233 0 0 233 2
25 5 SUE, Tetsuhiro Nagano 24.15 24.15 200 0 0 200 2
26 15 KURAHASHI, Tomoko Aichi 31.32 31.32 167 0 0 167 2
27 16 YAMAUCHI, Manabu Aichi 37.51 37.51 133 0 0 133 2
28 19 SHINGO, Rieko Kanagawa 55.80 55.80 100 0 0 100 2
29 11 KODAMA, Yoshimi Tochigi 68.46 68.46 67 0 0 67 2
30 18 YAMAGISHI, Takumi Mie 174.   174.   33 0 0 33 2

Checksums 7B66 0 7B66 C139 0 0 C139 Final

P = 30, M = 15, RM = 13.22, W = 0.80, A = 30, SM = 533

Share